Missie

Logo Zoniën klein

Onze scholengemeenschap…

huldigt een christelijke visie;

verwacht van alle leerlingen, personeelsleden en bestuur een
respectvolle houding ten aanzien van elkaar en van de lokale gemeenschap;

wordt gedragen door verbondenheid en participatieve verantwoordelijkheid
met een hart voor de kinderen;

wil alle kinderen op een passionele, professionele, deskundige wijze een
brede vorming geven met aandacht voor hoofd, handen, hart en ziel;

wil de kinderen helpen om een zelfstandig, kritisch, weerbaar en
flexibel persoon te worden in een evoluerende maatschappij.