Wie is wie

Scholengemeenschap Zoniën is een feitelijke vereniging die wordt bestuurd door het  “Comité Afgevaardigden Schoolbesturen Scholengemeenschap” (CASS). Deze afgevaardigden vertegenwoordigen hun schoolbestuur in het CASS.

Jacques Brenart, voorzitter CASS SG Zoniën
Frans Van Dyck, ondervoorzitter CASS SG Zoniën

De dagelijkse leiding van de scholengemeenschap wordt toevertrouwd aan het college van directeurs (COLDI). Dit college formuleert beleidsvoorstellen voor het CASS. Het geeft tevens uitvoering aan de beslissingen van het CASS.

Mark Van Eenaeme, directeur coördinatie
Evy Van Bever, administratief stafmedewerker
Danny Soetaert, directeur VBS Eizer
Erwin Stroobants, directeur VBS Jezus-Eik
Patricia Van Hal, directeur VBS Maleizen
Gerda Berghen, directeur VBS Maleizen
Nik Verzeele, directeur VBS Wezembeek-Oppem
Nele Berghmans, directeur VBS Tervuren
 Nico Guns, ped. directeur VBS Hoeilaart
 Jenny Ockerman, adm. directeur VBS Hoeilaart
Ilse Meulemans, directeur VBS Bertem
Sam Leys, directeur VBS BuBaO Ganspoel
Els Vanderlinden, directeur VBS Neerijse
 Anne Sterkmans, directeur VBS Duisburg
Maarten Brankaer, directeur VBS Tombeek